mapa stránokwebmail

 

> Miešačky krmív

> Šrotovníky zrnín

> Mačkače zrnín

> Terminál ovládania VKZ

> Kŕmne vozy

> Zásobníky a silá

> Dopravníky

> Nové technológie

> Vyvažovanie súčiastok

> Iné technológie

> Referencie

> Servis

> Politika kvality

> Kontakt

> Komunikácia (formulár)Rýchly kontakt:

Administratíva:

Himel SK, spol. s r.o.,

Moyzesova 816/100

Považská Bystrica

017 01

T/F/Z. 042 4321156

0903 802745

Email: himel@himel.sk

POLITIKA KVALITY

 

Systém kvality výrobkov Himel a ich následného používania v prevádzkach poľnohospodárskej a potravinárskej výroby je v súlade s

 

STN EN ISO 9001/EN 130 9001:2000

 

PDF na stiahnutie AJ      PDF na stiahnutie SJ 

 

Na všetky dovážané stroje od firmy Himel zo SRN má firma HIMEL SK, spol. s r.o. vydané Certifikáty TaSÚP Rovinka, ŠS SKTC 106.


Na základe novej legislatívy HIMEL spol. s r.o. vydáva Vyhlásenie o zhode ako osvedčenie o akosti výrobku. Vyhlásenie garantuje:
- deklarované technické parametre
- technické riešenie
- bezpečnosť prevádzky strojov a zariadení
ako boli deklarované TaSÚP Rovinka:

 

PDF verzia na stiahnutie       PDF verzia na stiahnutie 

 

Presnosť miešania komponentov v miešačkách vertikálnych, horizontálnych a šikmých potvrdzuje Osvedčenie o ich miešanosti vydané ÚKSÚP Bratislava:
 

PDF verzia na stiahnutie       PDF verzia na stiahnutie 


Test miešanosti komponentov miešacími kŕmnymi vozmi deklaruje test poľnohospodárskej skúšobne TUV a DLG zo SRN. Povolená presnosť miešania podľa noriem platných v SRN je +,- 10 %. Nameraná hodnota v 8 kontrolovaných miestach pri vzdialenosti 44 m v kŕmnom žľabe je v intervale – 4,7 -:- + 4,3 % s priemernou odchýlkou + 2,9 %. Takýto interval zaručuje aj homogenitu zamiešania kŕmnych zmesí (norma v SRN - +,- 5 %).
 

PDF verzia na stiahnutie


Na kŕmne vozy firma Himel Sk spol. s r.o. získala Záväzný posudok ŠVS SR Bratislava na používania týchto strojov na kŕmenie zvierat na základe stanoviska IVH SR v Trnave:
 

PDF verzia na stiahnutie


Prevádzkovanie kŕmnych vozov po verejných komunikáciách deklaruje Autorizácia vydaná MDPaT SR Bratislava
 

PDF verzia na stiahnutie


Hlučnosť dodávanej technológie meraná 1 m od stroja vo výške 1,6 m vyjadrená v dB (A) je u jednotlivých strojov podľa typov v rozpätí:

 

- rúrové závitové dopravníky 83 – 85
- korýtkové závitové dopravníky 78 – 82
- reťazové dopravníky – redléry  86 – 89
- kombinované závitovo – reťazové dopravníky 84 – 88
- špirálové dopravníky 79 – 82
- vzduchové dopravníky 85 – 98
- miskové – kapsové dopravníky  82 – 87
- šrotovníky zrnín 94 – 101
- miagače zrnín 95 – 103
- miešačky komponentov na výrobu KZ 60 - 75

 

[© 2006 HIMEL] - Created by