mapa stránokwebmail

 

> Miešačky krmív

> Šrotovníky zrnín

> Mačkače zrnín

> Terminál ovládania VKZ

> Kŕmne vozy

> Zásobníky a silá

> Dopravníky

- Rúrové FS a FSG

- Žľabové dopravníky TS

- Kombinovaný dopravník K-30

- Reťazové nakladacie dopravníky TKF

- Reťazové dopravníky príjmové KTG

- Miskové dopravníky

- Špirálové dopravníky SF

- Vzduchové dopravníky KM

> Nové technológie

> Vyvažovanie súčiastok

> Iné technológie

> Referencie

> Servis

> Politika kvality

> Kontakt

> Komunikácia (formulár)

 Rýchly kontakt:

Administratíva:

Himel SK, spol. s r.o.,

Moyzesova 816/100

Považská Bystrica

017 01

T/F/Z. 042 4321156

0903 802745

Email: himel@himel.sk

Rúrové FS a FSG

 

Typ

Dopravný uhol / priemer rúry v mm

Výkon v t.h.-1

Dopravná vzdialenosť v m

Príkon motora v kW

FS/FS/FSG-102*

0-90/102

18,0-3,0

2,5-12,5

1,5-3,0

FS/FS/FSG-152

0-90/152

40,0-6,0

2,5-12,5

3,0-5,5

FS/FS/FSG-200

0-90/200

50,0-15,0

3,2-12,2

3,0-7,5

* typy  G s násypkou

 

Zhotovujú sa s priemerom dopravnej rúry 102, 152 a 200 mm v dopravných dĺžkach 2,5 – 12,5 m. Podľa požiadaviek záujemcu sú vybavené  vstupnými a výstupnými hlavami v uhle  0o – 45o a 60o. Motorový pohon s rôznym remeňovým prevodom sa montuje na spodnú, alebo hornú hlavu. Okrem týchto hláv sa dodávajú nakladacie koše a násypky s reguláciou dávkovania . Dopravníky priemeru 102 a 152 môžu pracovať v uhle  0o– 90o . Pri dĺžke dopravníkov do 9 m  sa doobjednáva jednoduchý podvozok, pre dĺžky nad 9 m sú k dispozícii podvozky s nastaviteľnou výškou lanovým ovládaním.  

 

 


Žľabové dopravníky TS

 

Typ

Maximálny dopravný uhol vo / priemer rúry v mm

Výkon v t.h.-1

Dopravná vzdialenosť v m

Príkon motora v kW

TS-152

Do 10/152

22

2-20

1,5-4,0

TS-200

Do 10/200

40

3-20

1,5-5,5

 

Používajú sa na horizontálnu dopravu. Dopravníky sa skladajú na požadovanú dĺžku z 1, 2 a 3 metrových dielcov. Súčasťou podľa požiadavky investora je aj dodávka vstupných prírub a výstupných výpadov doplnených buď ručne, alebo elektricky ovládanými hradidlami. Celý obal dopravníkov je vyrobený z pozinkovaného plechu.

 

 


Kombinovaný dopravník K-30

 

Typ

Výkon s príjmom na jednu stranu v t.h.-1

Výkon s príjmom z dvoch strán v t.h.-1

Dopravná výška v m

Príkon motora v kW

Poznámka

K-30

18

25

5-18

4,0-7,5

*

* horizontálna časť dopravníka – závitoviek Ľ a P

   vertikálna časť dopravníka – reťaz s unášačmi

 

Dopravník je kombinovaný z dvoch dopravných systémov. Používa sa na príjem zrna z dopravného stroja. Dispozične sa umiestňuje na úroveň podlahy, alebo podľa podmienok do šachty pod úrovňou podlahy. Horizontálna časť dopravníka sa zostavuje  z dielcov dĺžky 0,25, 0,5 , 1 a 2 m s pravou, alebo ľavou závitnicou . Ich súčasťou je regulovateľná strieška na prepúšťanie zrna do závitoviek. Vertikálna časť kombinovaného dopravníka je tvorená reťazovým dopravníkom s unášačmi. Medzi závitovkami a reťazovou časťou dopravníka je regulačná klapka. Pohon oboch častí dopravníka je zabezpečený jedným elektrickým motorom v hornej časti stroja. Príjem zrna na dopravník je buď z jednej, alebo oboch strán. Ak sú príjmové závitovky dlhšie ako 6 m používajú sa na ich koncoch pomocné motory.

 

 


Reťazové nakladacie dopravníky TKF

 

Typ

Príkon motora v kW

Dopravná vzdialenosť v m

Výkon v t.h.-1

Poznámka

TKF-30

1,1-3,0

4-35

30

Prierez šachty 200/240 mm

TKF-40

1,1-4,0

4,35

40

TKF-60

1,5-5,5

4,35

60

 

Sú určené na prepravu zrna v horizontálnej polohe s výkonmi podľa uvedenej tabuľky. Na objednanie možno dodať dopravníky na dĺžku do 50 m aj v úprave s plastickou úpravou dna korýtka. V pozdĺžnej ose sa dopravníky môžu montovať do sklonu do 10o. Dopravníky na požadovanú dĺžku sa zmontujú z jednotlivých dielcov.

 

 


Reťazové dopravníky príjmové KTG

 

Typ

Príkon motora v kW

Príjmová dĺžka v m

Výkon v t.h.-1

Poznámka

KTG-30

2,2-4,0

4-19

30

Dopravníky KTG možno napojiť na miskové dopravníky BE

KTG-40

3,0-5,5

4-19

40

KTG-60

3,0-7,5

4-19

60

 

Sú podobnej konštrukcie ako dopravníky KTF. Používajú sa na príjem obilia na pozberovú linku. V hornej časti sú vybavené pohyblivou strieškou  výškovo nastaviteľnou, ktorá prepúšťa zrno do reťazovej časti dopravníka. Montujú sa do betónových žľabov so šikmými stenami. Riešenie príjmu takouto dopravnou cestou umožňuje príjem zrna z veľkých dopravných súprav. Výstupová časť dopravníka sa napája na miskový dopravník buď v jednej rovine, alebo  na koniec reťazového dopravníka sa primontuje  zalomený výstup v uhle 45o s vyústením do miskového dopravníka BE. Dopravné žľaby sú zhotovené z pozinkovaného plechu.

 

 


Miskové dopravníky

 

Typ

Príkon motora v kW

Príjmová výška v m

Výkon v t.h.-1 zrno

Výkon v t.h.-1 šrot

BE-30

1,1-3,0

5-20

30

26

BE-40

1,1-4,0

5-20

40

35

BE-60

2,2-7,5

5-20

60

52

 

Uplatňujú sa pri vertikálnej doprave zrna. Na želanie objednávateľa sa dodáva aj výkonová rada do 250 t.h-1. Príjem zrna v dolnej hlave dopravníkov je možný z oboch strán z viacerých smerov. Na výpadových hlavách sa montujú odprašovacie zariadenia. Dopravníky sú vhodné aj na dopravu kŕmnych zmesí a šrotov (cca -20 %). Pohon dopravných pásov s miskami zabezpečujú elektromotory remenicami s klinovými remeňmi. Dopravná cesta sa zostavuje z dielcov dlhých 2,5 m, výškovo dostavuje z dielov dlhých  0,25,  0,50  a 0,75 m podľa požadovaných výšok výpadov..

 

 


Špirálové dopravníky SF

 

Typ

Priemer dopravnej rúry v mm

Výkon v t.h.-1 múka - šrot

Výkon v t.h.-1 granule

Dopravná vzdialenosť v m

Príkon motora v kW

Príjmový lievik, alebo násypka v mm

ST-75

75

1,0

1,7

do 50 m

2,2

300/500 alebo 500/500

ST-110

110

2,4

3,0

do 50 m

2,2

ST125

125

2,8

4,0

do 50 m

3,0

 

Pohon špirály v dopravnej rúre je zabezpečený prevodovým elektromotorom  buď na začiatku príjmovej stanice, alebo na konci dopravnej cesty. Vstupná násypka má rozmery  300 x 300 mm, na ktorú sa napája výpust zo zásobníkov. Okrem dopravy múky/šrotu sú špirálové dopravníky vhodné aj na dopravu  granúl ( cca + 60 %) a dopravu mliaždeného zrna (cca -50 %).

 

 


Vzduchové dopravníky KM

 

Typ

Príkon motora v kW

1

2

3

4

Priemer potrubia v mm

Sacie

 

KM-51SD

7,5

7,0

6,0

5,0

4,0

0,15

KM-6SD

11,0

10,0

8,0

7,0

6,0

0,15

KM-68SD

18,5

12,0

10,5

9,0

7,0

0,15

KM-8SDZ *

40

14,0

12,5

11,5

10,5

0,15

Nasýpacie

 

KM-51Z

7,5

17,0

14,5

13,5

12,0

0,15

KM-6Z

11,0

18,0

16,0

15,0

14,0

0,15

KM-68Z

18,5

20,0

18,0

17,0

16,0

0,15

KM-8G *

40

28,0

24,0

22,5

21,0

0,15

* pohon od traktora,

1 – dopravná vzdialenosť do 10 m  -  2 kolená  90o

2 – dopravná vzdialenosť do 25 m  -  3 kolená  90o

3 – dopravná vzdialenosť do 10 m  -  2 kolená  90o

4 – dopravná vzdialenosť do 25 m  -  3 kolená  90o

 

Vzduchové dopravníky sú určené predovšetkým na dopravu zrna. Uvedené výkony sa vzťahujú na zrno pšenice hmotnosti 750 kg.m-3 vlhkej do 14 %. Sacia verzia dopravníkov sa dá jednoducho  prestaviť na nasýpaciu verziu. Dopravné cesty sa zostavujú z rúr priemeru 150 mm dlhých 0,5,  1,0,  2,0,   3,0  a  4,0 m a kolien  s uhlom  15o, 30o, 45o a 90o  s polomerom 0,9 m z plechu hrúbky 2 mm.. Rúry a kolená sú ukončené rýchlospojkami s gumovým tesnením. Ďalším príslušenstvom k obom typom dopravníkov je sacia rúra a sacia hubica, flexibilné hadice, ďalej odbočky a koncové odprašovače.

 

[© 2006 HIMEL] - Created by